FILOSOFIAREN HISTORIA
(FILO 2)

 Ikastaro honetan bisitariak sar daitezke
 Ikastaro honek partaide-giltza bat behar du